En Luft/Vatten värmepump kan värma även vid låga temperaturer

30 november 2021 Lily_Hansen

editorial

För den som vill ha låga energikostnader är en värmepump ett måste. Länge var bergvärmepumpen den enda värmepump som klarade av att producera värme vid riktigt låga minusgrader med så är det inte längre. Tekniken har förbättrats och anpassats efter nordiskt klimat och idag kan även Luft/Vatten värmepumpen producera värme vid låga temperaturer. 

En Luft/Vatten värmepump är billigare och enklare att installera än en bergvärmepump eftersom man slipper borra en energibrunn. I stället placeras värmepumpens utomhusdel strax utanför husets fasad. Det betyder också att man inte behöver ha en särskilt stor tomt för att kunna installera en Luft/Vatten värmepump. Precis som namnet påvisar hämtar en Luft/Vatten värmepump energi från utomhusluften och omvandlar den till värme. För att värmen ska kunna spridas i fastigheten måste man ha vattenburna element eller vattenburen golvvärme installerat. 

image

Därför ska man först försöka sänka sin energikonsumtion

Har man inte redan sett om sitt hus för att eliminera värmeläckage genom tilläggsisolering, byte av fönster, och annat, bör man göra detta innan man väljer storlek på Luft/Vatten värmepump. Detta eftersom valet av storlek på värmepump påverkas av den mängd värme och varmvatten som man behöver. Det i sin tur har inverkan på priset då en större värmepump kostar mer än en liten. Med ett mindre värmebehov får man också snabbare igen sina investerade pengar. 

Funderar man på att installera en Luft/Vatten värmepump men kanske vill veta mer, ska man vända sig till ett företag som är specialiserade på värmepumpar. De kan svara på alla frågor och även hjälpa till att hitta rätt värmepump baserat på hushållets behov. Vissa företag erbjuder också totalentreprenad, vilket innebär att de även kan hjälp till att installera, kalibrera och serva värmepumpen. Att använda sig av totalentreprenad är väldigt smidigt och många gånger lönar det sig även ekonomiskt