Missa inte att göra ventilationskontroll

23 februari 2022 Lily_Hansen

editorial

Den luft man inandas i hemmet bör vara så ren som möjligt, det är väl alla överens om, men man tar det närmast som en självklarhet. Man tänker inte på att det är något man måste göra något åt. Det gäller inte avgaser som i trafiken, utan mer att ventilationsanläggningen kan vara trasig eller smutsig.

Om man inte får ut dålig luft, om det inte kommer in nytt syre, eller om det finns döda smådjur i ventilationsrören, kan inandningsluften leda till dåligt mående och sjukdom. Det sprids mikrober och smutspartiklar utan att man egentligen märker det, så det är lurigt och lömskt.

Obligatorisk ventilationskontroll kallas OVK

Det är lagstiftat om regelbunden OVK i hyreshus och flerfamiljsfastigheter, men även i offentliga lokaler. I småhus gör man det när villan tas i bruk, men man bör göra det regelbundet därefter också. Det är lätt hänt att man missar att utsugsluften inte funkar eller att det har blivit dålig luft inomhus.

Anlita en specialist som kommer och rengör fläktar och ventilationsrör med jämna mellanrum, byter filter och håller kollen på anläggningens skick. Mycket går att reparera, men en riktigt uttjänt ventilationsanläggning kan behöva bytas ut helt och hållet. Det finns företag med specialister på ventilation, och de kommer gärna och hjälper dig, och du får också goda råd av dem.

 

Ventilationskontroll

Fräsch inomhusluft gör dig pigg

Dålig luft kan leda till huvudvärk och det är inte heller bra att dra in smutspartiklar i lungorna. Det hjälper inte hur väl man städar om man samtidigt tvingas andas in förorenad luft. Med tanke på både barn och allergiker är det viktigt med OVK.

Man förstår också att lagen föreskriver regelbunden ventilationskontroll i offentliga byggnader, som till exempel skolor och äldreboenden, för där vistas många människor dagligen. Även hyresvärdar har ett stort ansvar för att ventilationen är ren och felfri för alla hyresgästerna.