Relining är ett enkelt sätt att renovera rör

19 februari 2022 Lily_Hansen

editorial

När en fastighet börjar bli äldre är det dags att se över avloppssystemet för att förebygga översvämningar eller stopp. Tidigare innebar detta att man ofta blev tvungen att byta ut alla rör vilket innebar mycket arbete. Hyresgästerna fick flytta ut under tiden som arbetet pågick och kostnaderna för material och arbete kunde bli mycket höga.

Med ny modern teknik behöver man inte byta ut alla rör utan istället utföra det som kallas relining eller rörinfodring. Termen relining innebär att man renoverar rören från insidanHyresgästerna kan bo kvar och arbetet kan utföras i etapper vilket gör att kostnaderna inte blir så höga.

Relining är en enkel teknik som stärker, rengör och reparerar gamla rör med moderna metoder. Under arbetets gång dokumenteras alla åtgärder för att kunna finnas till hands för fastighetsägare och försäkringsbolag. När arbetet är klart kan man lämna garanti på ett väl utfört arbete.

 

relining

 

Relining för små och stora bostäder

Relining kan utföras i alla typer av fastigheter. Bostadsrättsföreningar, höghus och villor har alla behov av ett välfungerande avloppssystem. Även om fastigheten inte är gammal utsätts alla avloppsrör för hårt slitage. Det är bättre att renovera och se över dem i tid än att vänta på att något ska gå sönder eller läcka. Akututryckningar vid vattenskador brukar bli både dyra och besvärliga.

I arbetet med relining börjar man alltid med en rörinspektion där man filmar rören från insidan. Rören behöver sedan rengöras med hett vatten. Därefter kan man föra in den nya skyddande och stärkande massan.

Det material som används för att fodra de gamla rören är en beprövad och godkänd produkt som har en hållbarhet på upp till femtio år. Infodringen täcker över eventuella sprickor och slitage och ger ny hållbarhet åt gamla gjutjärnsrör. För fastigheten innebär det också ofta en bättre inomhusluft när avloppssystemet är välfungerande.