Brunnsborrning för installation av bergvärme

28 november 2021 jonas_olsson

editorial

Bergvärme är ett av de mest effektiva och ekonomiska sätt man kan värma upp en fastigheten på. Detta trots att det kostar en hel del att installera bergvärme, främst för att man först måste borra en energibrunn. Men det är en investering som alltid lönar sig då man alltid har igen pengarna i sänkta energikostnader. Fast det är viktigt att brunnen man borrar blir bra så att man får rätt mängd energi till hushållet. Men också för att den ska klara att leverera energi i många årtionden.  

Vill man installera bergvärme och borra en energibrunn måste man först ansöka om tillstånd från miljökontoret i den kommun man bor i. Detta eftersom det finns vissa risker vid brunnsborrning och grundvattnet kan ta skada. Man måste också ta reda på om någon i närheten kanske redan har installerat bergvärme. I så fall är det viktigt att energibrunnarna inte kommer för nära varandra eftersom de då inte kommer att fungera optimalt utan tar ut varandra. Som beställare av en brunn gäller det att hålla kolla på var vattenledningar och annat är draget för att man inte ska borra sönder detta. 

 

image

 

Anlita en certifierad brunnsborrare

Det gäller att hitta en skicklig brunnsborrare som gärna tidigare har utfört uppdrag i trakten, och har kunskap om vilka olika riskmoment som finns i marken. Kanske vet grannen någon, eller så får man söka på nätet på exempelvis bergvärme i örebro. Det är inte precis billigt att borra en brunn och det kan därför löna sig att jämföra priser och ta in kostnadsförslag från mer än en aktör. Företaget man väljer måste vara certifierat för brunnsborrning och även ha ordentliga försäkringar. Det kan ta lite tid att anlägga en energibrunn och det är därför viktigt att i det avtal man skriver också står när brunnen ska vara färdig och klar för slutbesiktning.